Professionele Cocktailbeleving voor Jouw Bruiloft

Op Cocktail, G&t En Drank Bar 10% Korting

Op zoek naar een professionele cocktailbar voor jouw bruiloft?cocktailbar op bruiloft

Wij staan graag voor je klaar op je speciale dag om jouw vrienden en gasten te verwennen met overheerlijke cocktails en/of gin-tonics. Je wilt jezelf en je gasten een onvergetelijke ervaring bezorgen met de juiste sfeer en drankjes van ikwilcocktails.nl. Laat ons het werk uit handen nemen en zorg ervoor dat je gasten een geweldige tijd beleven.

Ontdek hoe we jouw bruiloft onvergetelijk kunnen maken met onze cocktails. Vraag vandaag nog een offerte aan!

Wat kun je verwachten?

 • Verse cocktails, ter plaatse bereid
 • Jouw foto gratis op de menukaart
 • Gratis dispenser met koud fruit-/kruidenwater op de bar
 • Bloemendecoratie op de bar

Professionele cocktails en cocktailshakers A-merk dranken, vers fruit en heerlijke kruiden Je mag zelf je cocktailmenu samenstellen!

Bekijk hieronder een voorbeeld van onze cocktailbar op een bruiloft bij Greenvillage in Nieuwgein:

 

Wil je de volledige drankencatering aan ons overlaten?

Wist je dat wij ook de reguliere drankencatering kunnen verzorgen op jouw bruiloft? Denk hierbij aan wijn, bier, frisdranken, verse sappen en zelfs bubbels. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wijn, Bier & Fris (2 uur)

 • Drankarrangement 2 uur prijs per persoon € 22,50 incl. btw
 • Gedurende 2 uur
 • Onbeperkt drank (bier (ook 0.0%), 5 soorten frisdranken en wijnen)
 • Inclusief 2 x medewerkers, bar, opbouw en afbouw en glaswerk
 • Vanaf 100 personen

Wijn, Bier & Fris (3 uur)

 • Drankarrangement 3 uur prijs per persoon € 29,50 incl. btw
 • Gedurende 3 uur
 • Onbeperkt drank (bier (ook 0.0%), 5 soorten frisdranken en wijnen)
 • Inclusief 2 x medewerkers, bar, opbouw en afbouw en glaswerk
 • Vanaf 50 personen

Wijn, Bier & Fris (4 uur)

 • Drankarrangement 4 uur prijs per persoon € 34,50 incl. btw
 • Gedurende 4 uur
 • Onbeperkt drank (bier (ook 0.0%), 5 soorten frisdranken en wijnen)
 • Inclusief 2 x medewerkers, bar, opbouw en afbouw en glaswerk
 • Vanaf 50 personen

Wijn, Bier & Fris (5 uur)

 • Drankarrangement 5 uur prijs per persoon € 36,99 incl. btw
 • Gedurende 5 uur
 • Onbeperkt drank (bier (ook 0.0%), 5 soorten frisdranken en wijnen)
 • Inclusief 2 x medewerkers, bar, opbouw en afbouw en glaswerk
 • Vanaf 50 personen

Wijn, Bier, Fris & Sterke Drank

 • Premium drankarrangement max. 5 uur prijs per persoon € 42,99 incl. btw
 • Wij schenken: Bier, wijn, rosé, 7 soorten fris
 • sinaasappelsap, appel & peer sap, 3 cocktails
 • Service vanaf: Vanaf 50 personen

Wijn, Bier, Fris, Sterke Drank & Cocktails

 • Gold drankarrangement max. 5 uur Prijs per persoon € 52,99 incl. btw
 • Wij schenken: Bier, wijn, rosé, bubbels, 7 soorten fris
 • sinaasappelsap, appel & peer sap, 5 soorten cocktails
 • Service vanaf: Vanaf 50 personen

Wij zijn: ikwilcocktails.nl - cocktailsbezorgd.nl - ikwilijsblokjes.nl - ikwilsmoothies.nl

 • Facebook
 • Youtube


Waarom bij ons komen werken?

koepelkerk cocktailbarBij ikwilcocktails.nl zijn we toonaangevend als het gaat om het leveren van verse cocktails op locatie, en we zijn op zoek naar enthousiaste teamleden.

We verwelkomen graag studenten voor weekendwerk en zelfstandige professionals (ZZP'ers). Bij ons verdien je tussen € 17,- & € 30,- per uur en ontvang je binnen 24 uur je vergoeding op je bankrekening (inclusief facturen)!

 

Ons succes is gebaseerd op flexibiliteit, klantgerichtheid en verse ingrediënten, waaronder zelfgemaakte purees en siropen.

Bij IkWilCocktails.nl is geen evenement hetzelfde. Je zult werken op prachtige locaties voor diverse gelegenheden zoals bedrijfsevenementen, bruiloften, festivals, privéfeesten en schoolgalafeesten. Naast onze cocktailcatering organiseren we ook cocktailworkshops. Je werkt voornamelijk van woensdag tot en met zondag.

 

We zijn op zoek naar bartenders/cocktailshakers met passie!cocktailbar lelystad 07-03-2020

Kun jij aan alle criteria voldoen?

 • Open en vriendelijk zijn
 • Vloeiend Nederlands of Engels sprekend
 • Geen moeite met het schenken van alcohol
 • Beschikbaar met name in het weekend
 • In staat om zelfstandig een cocktailbar te runnen op een privéfeest
 • Eventueel in het bezit zijn van een rijbewijs B & vervoer

Als dit op jou van toepassing is, pas je perfect bij ons!

We zijn een open, tolerante en vriendelijk team dat plezier heeft in het werk. Bovendien zijn wij de enige cateraar die boven het minimumloon betaalt en dat doen we binnen 24 uur!

Wil je dit naast je studie of werk doen? Stuur ons dan een e-mail en sluit je aan bij ons bruisende team!

 Why work with us?

koepelkerk cocktailbarAt ikwilcocktails.nl, we are leading the way in providing fresh cocktails on location, and we are looking for enthusiastic team members.

We welcome students for weekend work and independent professionals (freelancers). With us, you can earn between €17 and €30 per hour, and you'll receive your compensation within 24 hours in your bank account (including invoices)!

Our success is based on flexibility, customer orientation, and fresh ingredients, including homemade purees and syrups.

At IkWilCocktails.nl, no event is the same. You'll work in beautiful locations for various occasions such as corporate events, weddings, festivals, private parties, and school proms. In addition to our cocktail catering, we also organize cocktail workshops. You'll mainly work from Wednesday to Sunday.

We are looking for bartenders/cocktail shakers with passion!cocktailbar lelystad 07-03-2020

Can you meet all the criteria?

 • Being open and friendly
 • Fluent in Dutch or English
 • No trouble with serving alcohol
 • Available mainly on weekends
 • Able to independently run a cocktail bar at a private party
 • Optionally possess a driver's license and transportation

If this applies to you, you're a perfect fit for us!

We are an open, tolerant, and friendly team that enjoys the work. Moreover, we are the only caterer that pays above the minimum wage, and we do so within 24 hours!

Want to do this alongside your studies or work? Send us an email and join our vibrant team!

 Dlaczego pracować z nami?

koepelkerk cocktailbarNa stronie ikwilcocktails.nl jesteśmy wiodący w dostarczaniu świeżych koktajli w lokalizacji, i szukamy entuzjastycznych członków zespołu.

Witamy studentów do pracy weekendowej oraz niezależnych profesjonalistów (freelancerów). Z nami możesz zarobić od 17 do 30 euro na godzinę, a wynagrodzenie otrzymasz w ciągu 24 godzin na swoje konto bankowe (wliczając faktury)!

Nasz sukces opiera się na elastyczności, orientacji na klienta i świeżych składnikach, w tym domowych puree i syropach.

Na IkWilCocktails.nl żadne wydarzenie nie jest takie same. Będziesz pracować w pięknych lokalizacjach na różne okazje, takie jak wydarzenia korporacyjne, wesela, festiwale, prywatne imprezy i bal szkolny. Oprócz naszej obsługi koktajlowej organizujemy także warsztaty koktajlowe. Pracujesz głównie od środy do niedzieli.

Szukamy barmanów / barmanów-koktajlowych z pasją!cocktailbar lelystad 07-03-2020

Czy możesz spełnić wszystkie kryteria?

 • Bycie otwartym i przyjaznym
 • Biegła znajomość języka niderlandzkiego lub angielskiego
 • Brak problemów z serwowaniem alkoholu
 • Dostępność głównie w weekendy
 • Umiejętność samodzielnego prowadzenia baru koktajlowego na prywatnej imprezie
 • Opcjonalnie posiadanie prawa jazdy i transportu

Jeśli to się na Ciebie czyta, to idealnie pasujesz do nas!

Jesteśmy otwartym, tolerancyjnym i przyjaznym zespołem, który lubi pracę. Co więcej, jesteśmy jedynym firmą cateringu, która płaci powyżej płacy minimalnej, i robimy to w ciągu 24 godzin!

Chcesz to robić obok studiów lub pracy? Wyślij nam e-maila i dołącz do naszego pełnego życia zespołu!

 为什么选择与我们合作?

koepelkerk cocktailbar在ikwilcocktails.nl,我们在提供现场新鲜鸡尾酒方面处于领先地位,我们正在寻找热情的团队成员。

我们欢迎周末工作的学生和独立专业人士(自由职业者)。在我们这里,您可以每小时赚取17到30欧元,并且您将在24小时内收到您的报酬(包括发票)!

我们的成功建立在灵活性、客户导向和新鲜食材的基础上,其中包括自制果泥和糖浆。

在IkWilCocktails.nl,没有两个活动是相同的。您将在各种场合工作,例如企业活动、婚礼、节日、私人派对和学校舞会。除了我们的鸡尾酒餐饮服务外,我们还组织鸡尾酒工作坊。您主要会在周三至周日工作。

我们正在寻找热爱的调酒师/调酒师!cocktailbar lelystad 07-03-2020

您能够满足所有标准吗?

 • 开放和友好
 • 流利的荷兰语或英语
 • 不会因为提供酒精而感到困扰
 • 主要在周末可用
 • 能够在私人派对上独立经营鸡尾酒吧
 • 可选持有驾驶执照和交通工具

如果这些对您适用,那您就是我们的完美人选!

我们是一个开放、包容和友好的团队,喜欢工作。此外,我们是唯一一家支付超过最低工资的餐饮公司,而且我们会在24小时内支付!

想在学习或工作之余做这件事吗?给我们发送电子邮件,加入我们充满活力的团队!Чому працювати з нами?

koepelkerk cocktailbarНа ikwilcocktails.nl ми є провідними у наданні свіжих коктейлів на місці, і ми шукаємо ентузіазістів у нашу команду.

Ми раді бачити студентів для роботи у вихідні та незалежних професіоналів (фрілансерів). З нами ви можете заробляти від 17 до 30 євро за годину, і ви отримаєте вашу компенсацію протягом 24 годин на ваш банківський рахунок (включаючи рахунки)!

Наш успіх ґрунтується на гнучкості, спрямованості на клієнтів та свіжих інгредієнтах, включаючи домашні пюре та сиропи.

На IkWilCocktails.nl жодна подія не така сама. Ви будете працювати на чудових місцях на різні заходи, такі як корпоративні події, весілля, фестивалі, приватні вечірки та шкільні випускні. Окрім коктейльного обслуговування, ми також організовуємо коктейльні майстер-класи. Ви головним чином будете працювати з середи по неділю.

Ми шукаємо барменів/коктейльних майстрів з пристрастю!cocktailbar lelystad 07-03-2020

Чи можете ви відповісти всім критеріям?

 • Бути відкритими та привітними
 • Володіти вільною володінням нідерландською або англійською мовою
 • Не мати проблем з подачею алкоголю
 • Бути доступними головним чином у вихідні
 • Мати можливість самостійно керувати коктейльним баром на приватній вечірці
 • За наявності водійського посвідчення та транспортного засобу

Якщо це стосується вас, ви ідеально підходите до нас!

Ми відкрита, толерантна та дружня команда, яка насолоджується роботою. Більше того, ми єдиний кейтеринг, який платить вище мінімальної зарплати, і ми робимо це протягом 24 годин!

Хочете робити це поруч зі своїми студіями або роботою? Надішліть нам електронного листа та приєднайтеся до нашої жвавої команди!


 

Bartender, Cocktailshaker, Barman, Barvrouw, Mixologist, Drankjes, Cocktails, Bar, Horeca, Gastvrijheid, Klantenservice, Servicegericht, Bartending, Bediening, Gasten, Drankbereiding, Alcoholische dranken, Non-alcoholische dranken, Barwerk, Aperitieven, Drankkennis, Sfeer, Teamwork, Communicatief, Flexibiliteit, Weekendwerk, Zelfstandig, Evenementen, Catering, Sociale vaardigheden, Interactie, Cocktailmenu, Cocktailworkshops, Creativiteit, Verantwoordelijkheid, Oplossingsgericht, Stressbestendig, Collegialiteit, Teamspeler, Kwaliteit, Efficiëntie, Beleving, Hospitality, Vriendelijkheid, Gastvrij, Oog voor detail, Ervaring, Ambitie, Snelheid, Professionaliteit, cocktails huren feest - prijs huren cocktailbar - cocktailbar & bar catering op uw feest- cocktail catering op locatie - cocktailbar huren op locatie- cocktails, gin-tonics, en smoothies op uw feest. Goodiebags samenstellen met een verse smoothie - Goodiebags, goodie bags, goodybag, goediebags - mobiele cocktail bar thuis - op locatie - cocktailbar - Mobiele cocktailbar huren - scherpe prijzen - heerlijke cocktails - drank catering op uw beursstand - geheel verzorgd mobiele cocktailbar - cocktail catering op locatie huren. Gin tonic catering op beursstand - cocktailbar huren beursstand - Gratis offerte aanvragen - smoothies op uw beursstand - cocktailbar bestellen - catering op beursstand cocktailbar catering op locatie - 030-3200504. cocktails op je verjaardag - mobiele bar verhuur - cocktails thuisbezorgd - GRATIS OFFERTE - cocktails op je bruiloft. Cocktail catering huren - Een cocktailbar met een leuke cocktailshaker - Wij maken de lekkerste cocktails op jouw feest - Cocktails zijn een feestje - zoek naar een cocktailbar - ikwilcocktails uw adres voor cocktails. - cocktail bar catering op bruiloft - huwelijk - 1 uur service - kant en klaar cocktails bezorgd, - bruiloft catering - trouwen - she said yes - bruiloft ideeën - mobiele cocktailbar


Wist u dat wij ook een cocktailworkshop geven?Horeca personeel aangeboden

Cocktail Workshop met ikwilcocktails.nl

Ontdek de wereld van cocktails tijdens onze interactieve workshop! Wij brengen het plezier en vakmanschap van cocktailshaking rechtstreeks naar jouw locatie. Laat je inspireren door onze professionele cocktailshakers en geniet van een onvergetelijke ervaring.

Zelf cocktails maken en proeven

Bij ikwilcocktails.nl bieden we een complete workshop aan, inclusief verse ingrediënten en hoogwaardige bartools. Ideaal voor teambuilding of een gezellige avond met vrienden. Pas de workshop aan naar jouw wensen, wij zorgen voor de rest!

Wat mag je verwachten:

 • Leer van ervaren cocktailshakers
 • Perfect voor teamuitjes of vrijgezellenfeesten
 • Beschikbaar op elke locatie in Nederland
 • Meer dan 300 succesvolle workshop

Volledig verzorgd en flexibel

Onze workshops zijn compleet verzorgd en flexibel qua tijdsduur. Ontdek de kunst van het cocktails maken met onze professionele begeleiding. We voorzien alles, van glaswerk tot dranken, en ruimen na afloop alles netjes op. Of je nu thuis, op kantoor of op een andere locatie bent, wij zorgen voor een onvergetelijke ervaring.

En wist je dat we ook alcoholvrije workshops aanbieden? Ontdek het zelf bij ikwilcocktails.nl!


 

Trefwoorden: cocktail catering op bruiloft – huren cocktailbar bruiloft – bruiloft, trouwen – huwelijk – bruid show – trouwshow – bruid expo – bruiloft expo – catering – evenementendatering – bruiloften – bruiloft catering – catering rochester ny – appelleer – appel slather – bbq saus – cocktails – bruiloft in nederland – Nederlandse bruiloft – internationale bruiloften – Marokkaanse bruiloft – turkse bruiloft – Utrechtse cocktail cateraar – bruiloftsspecialisten – Beste cateraars – catering – bedrijfs catering – cateringbedrijf – bruiloft catering, huwelijksrecepties – bruidsshow – trouwshow – bruidsexpo – bruiloftsexpo – catering – gelegenheden – catering voor gelegenheden – traiteurs